werkwijze

Bij een eerste gesprek neemt u mee:

  • verwijsbrief huisarts
  • zorgverzekeringspas (inclusief bsn nummer)
  • legitimatie bewijs

Na intakefase (gemiddeld 3 gesprekken) wordt gezamenlijk een behandelplan geformuleerd, eventueel gedurende de behandeling aangepast.

Behandeling kan varieren van individuele therapie, op indicatie aangevuld met belangrijke ander(en).
Behandeling kan kortdurend, gericht op de klacht en ondersteunend van aard zijn.
De behandeling kan ook langer duren, meer inzichtgevend van aard. De therapie duur is dan niet vooraf zo duidelijk vast te stellen. Wel zullen we regelmatig evalueren.

Aan het begin en het eind van de behandeling zal gevraagd worden een of meer vragenlijsten in te vullen. Het gaat hier om het inwinnen van informatie over uw klacht maar ook om effectmeting. Dit gebeurt d.m.v. online vragenlijsten. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en landelijk verzameld in een zgn. ROM-portal (routine outcome measurement). Voor meer informatie zie www.lvvp.nl

Bij afwezigheid tijdens vakantie en buiten kantooruren kunt u zich wenden tot de acute hulpdienst van uw huisarts. Bij langer durende afwezigheid kan in overleg gekozen worden voor vervanging door collega psychotherapeut.