kosten, plichten en rechten

Behandeltarieven-voor-LKS3.0-sectie-II

Basis (BGG) en specialistische GGZ (SGG) worden vergoed vanuit het basis pakket van uw verplichte zorgverzekering.

Voor beide vormen van zorg geldt wel het verplichte eigen risico. Dit is voor 2023 (net als in 2022) € 385,- (tenzij u zelf hebt gekozen voor een hoger bedrag).

In 2024 beschik ik over een contract betreffende basis en specialistische GGZ voor de volgende zorgzorgverzekeraars:

– OWM zorgverzekering Zorg en Zekerheid UA

– ONVZ (VvAA, United Health care, Global)

– A.S.R. (A.S.R. en Ditzo)

– Zilveren kruis zorg verzekering (Interpolis, De Friesland, FBTO)

– DSW (DSW u.a., Stad Holland enTwente zorg verzekeraar)

– Salland (voorheen ENO) zorgverzekering

– Caresq (EUCARE en Aevitae)

Heeft u een natura polis, dan wordt gecontracteerde zorg in principe volledig vergoed, niet gecontracteerde zorg voor een bepaald % afhankelijk van uw zorgverzekering. Indien u een restitutie polis heeft, wordt ook niet gecontracteerde zorg vergoed. In dit geval dient u zelf de factuur in. Afhankelijk van polis en zorgverzekeraar wordt een bepaald % vergoed. Advies dit vooraf goed na te vragen bij uw verzekering.

Er bestaat ook de mogelijkheid de behandeling volledig zelf te betalen. Kosten zijn dan:

  • individuele therapie                                50 minuten 100,- euro

Er wordt gewerkt met vaste afspraken.

Komt u een afspraak niet na of zegt u af binnen 24 uur, dan wordt de sessie in rekening gebracht bij u zelf.  Het bedrag van € 50,- dient u bij de eerst volgende afspraak contant mee te nemen, en is NIET declarabel bij de zorgverzekeraar.

De tarieven van behandeling worden wettelijk vastgesteld door de Nza (Nederlandse zorg autoriteit, tarieven www.nza).
Daartoe worden uw gegevens ingevoerd in een elektronisch systeem.
Het is verplicht de dbc gegevens in geanonimiseerde vorm aan te leveren aan het informatie systeem (DIS).
Vanaf 1-1 2022 wordt maandelijks gefactureerd. Via uw EPD heeft U inzage in wat en waarvoor gedeclareerd wordt.
privacystatement E.P. Bolijn

Dit privacy statement is een voortvloeisel van de AGV (Algemene Verordering Gegevensbescherming) nieuwe wet en regelgeving vanuit de EU ingaande per 25 mei 2018. Daarnaast blijven gelden de Nederlandse privacy en gedragsregels conform beroepscode psychotherapeuten, WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), Wbp (wet bescherming persoonsgegevens) en College Bescherming Persoonsgegevens.

In navolging van de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ) bestaat bij onvrede over de behandeling de mogelijkheid de klachten commissie te benaderen van de LVVP te Utrecht (tel: 030 2364338).

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.