kosten, plichten en rechten

Basis (BGG) en specialistische GGZ (SGG) worden vergoed vanuit het basis pakket van uw verplichte zorgverzekering.

Voor beide vormen van zorg geldt wel het verplichte eigen risico. Dit is voor 2021 (net als in 2020) € 385,- (tenzij u zelf hebt gekozen voor een hoger bedrag).

In 2021 beschik ik over een contract betreffende basis en specialistische GGZ voor de volgende zorgzorgverzekeraars:

– VRZ (Zorg en Zekerheid)

– ONVZ (PNO zorg, VvAA, en Jaah)

– A.S.R. (De Amersfoortse, Ditzo)

– Zilveren kruis Achmea (inclusief De Friesland)

– DSW (Stad Holland enTwente zorg verzekeraar)

Heeft u een natura polis, dan wordt gecontracteerde zorg in principe volledig vergoed, niet gecontracteerde zorg voor een bepaald % afhankelijk van uw zorgverzekering. Indien u een restitutie polis heeft, wordt ook niet gecontracteerde zorg vergoed. In dit geval dient u zelf de factuur in aan het einde van de behandeling dan wel na een dbc behandel jaar. Afhankelijk van polis en zorgverzekeraar wordt 100%, dan een bepaald %, vergoed.

Er bestaat ook de mogelijkheid de behandeling volledig zelf te betalen. Kosten zijn dan:

  • individuele therapie                                50 minuten 95,- euro
  • partner relatie therapie/gezinstherapie  90 minuten 165,- euro

Er wordt gewerkt met vaste afspraken.

Komt u een afspraak niet na of zegt u af binnen 24 uur, dan wordt de sessie in rekening gebracht bij u zelf.  Het bedrag van € 50,- dient u bij de eerst volgende afspraak contant mee te nemen, en is NIET declarabel bij de zorgverzekeraar.

Voor de basis GGZ geldt een vast aantal sessies.
Voor de specialistische GGZ geldt nog steeds de dbc (diagnose behandel combinatie) structuur, afhankelijk van diagnose wordt een behandel duur bepaald met de nodige marges.

De tarieven van behandeling worden wettelijk vastgesteld door de Nza (Nederlandse zorg autoriteit) volgens het dbc (diagnose behandel combinatie) systeem. (tarieven www.nza)
Daartoe worden uw gegevens ingevoerd in een elektronisch systeem.
Het is verplicht de dbc gegevens in geanonimiseerde vorm aan te leveren aan het dbc informatie systeem (DIS).
Na afsluiting van de behandeling, na verandering van diagnose of na 1 jaar behandeling wordt op basis van diagnose en behandelminuten het tarief vastgesteld.
Voor lopende dbc’s als ook voortgezette dbc’s met begindatum in 2020 en na max 12 maanden facturering, geldt verrekening van eigen risico 2020 (385,-) door de zorgverzekeraar alwaar u in 2020 verzekerd was.

privacystatement E.P. Bolijn

Dit privacy statement is een voortvloeisel van de AGV (Algemene Verordering Gegevensbescherming) nieuwe wet en regelgeving vanuit de EU ingaande per 25 mei 2018. Daarnaast blijven gelden de Nederlandse privacy en gedragsregels conform beroepscode psychotherapeuten, WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), Wbp (wet bescherming persoonsgegevens) en College Bescherming Persoonsgegevens.

In navolging van de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ) bestaat bij onvrede over de behandeling de mogelijkheid de klachten commissie te benaderen van de LVVP te Utrecht (tel: 030 2364338).

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Heeft u klachten over de bezuinigingen, komt u erdoor in de problemen of heeft u vragen over hoe het nu bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage, dan kunt u deze per mail stellen aan meldjezorg@platformggz.nl of per telefoon (anoniem) melden: 0900 – 0401208 (0,1 cent per minuut). Meld je zorg is bereikbaar op maandag, dinsdag & donderdag van 10.00 tot 13.00 uur.