Aanmelding

U kunt zich op eigen initiatief aanmelden, verwijzing van huisarts is wel verplicht.

  • Van belang is dat de datum op de verwijsbrief vooraf gaat aan het eerste contact.
  • Bij verwijzing geeft de huisarts een eerste indicatie over type zorg:
    1. basis generalistische GGZ (maximaal 10 gesprekken) of
    2. specialistische GGZ

Bij telefonische aanmelding wordt u geïnformeerd over werkwijze en de financiële aspecten.

Qua wachtlijst wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen BGGZ en SGGZ.

Er bestaat geen wachtlijst tussen intake en start behandeling.